Đorđe Kulišić, Dr.

Ulica: Zagrebačka 10/3
Broj pošte: 88000
Grad: Mostar
Država: BiH
Telefon: +387 36 325 871