JMP OPTIKA

Ulica: Kralja Petra I Karađorđevića 68
Broj pošte: 78000
Grad: Banja Luka
Država: BiH
Telefon: +387 51/211-399