Mića Optičar

Ulica: Aleja Maršala Tita 13
Grad: Subotica
Država: Srbija
Kontakt osoba: Milorad Latinović
Telefon: +381 24/557 719