Očna kuća Berić

Ulica: Pariska 15
Grad: Sombor
Država: Srbija
Kontakt osoba: Ranka Berić
Telefon: +381 25/26-329