Očna ordinacija Ortooptic d.o.o. – Dr. Bjelić

Ulica: Prvog krajiškog korpusa 60
Broj pošte: 78000
Grad: Banja Luka
Država: Bosnia and Herzegovina
Telefon: +387 51 306 100
Fax: +387 51 306 955