OČNA ORDINACIJA VISMEDICA

Ulica: Kralja Aleksandra bb/4
Broj pošte: 74000
Grad: Doboj
Država: BiH
Telefon: +387 (053) 221 619