Optik Demenego

Ulica: Bundesstrasse 23
Broj pošte: 6063
Grad: Rum
Županija: Tirol
Država: Austria
Telefon: +43 (0) 512 260992
Fax: +43 (0) 512 260994