OPTIKA ARK

Ulica: Kolodvorska 11a
Broj pošte: 71000
Grad: Sarajevo
Država: BiH
Kontakt osoba: Rijad Kobilj
Telefon: +387 33611 655
Fax: +387 33 615903