Optika Candela

Ulica: Pupinova 2
Grad: Zrenjanin
Država: Srbija
Kontakt osoba: Radojica Vorgić
Telefon: +381 23/535-407