OPTIKA DARJA

Ulica: Ulica Moše Pijada 20
Broj pošte: 2000
Grad: Maribor
Država: Slovenija
Kontakt osoba: SIMON BARONIK
Telefon: +386 2 332 87 55
Fax: +386 2 332 32 01