OPTIKA DIP

Ulica: Kralja Petra I Oslobodioca 100
Broj pošte: 79101
Grad: Prijedor
Država: BiH
Telefon: +387 52-211-514