OPTIKA FOKAL

Ulica: Vasa Raičkovića 9A
Broj pošte: 81000
Grad: Podgorica
Država: Montenegro
Telefon: +382 (20) 24-81-57