OPTIKA IBIS

Ulica: Goriška cesta 26
Broj pošte: 5270
Grad: Ajdovščina
Država: Slovenija
Kontakt osoba: dr. Maja Todorovič Minja
Telefon: +386 5 366 33 37
Fax: +386 5 366 33 37