Optika Ivanica

Ulica: Dr. Vase Savića 36B
Grad: Zrenjanin
Država: Srbija
Kontakt osoba: Ivanica Tibor
Telefon: +381 23/510-009