OPTIKA KARIŠIK

Ulica: Živka Žižića 19/1
Broj pošte: 84000
Grad: Bijelo Polje
Država: Montenegro
Kontakt osoba: Tomislav Karišik
Telefon: +382 50 431604
Fax: +382 50 431 621