OPTIKA KOBILICA

Ulica: Gregorčičeva 7
Broj pošte: 2000
Grad: Maribor
Država: Slovenija
Kontakt osoba: Vladimir Kobilica
Telefon: +386 2/22-80-610