Optika Lens

Ulica: J. Hadživasiljevića 66
Broj pošte: 17500
Grad: Vranje
Država: Serbia
Kontakt osoba: dr Marija Manasijević
Telefon: +381 17/427-001
Fax: +381 17/427-001