Optika Martinović

Ulica: Kralja Petra Prvog 26
Broj pošte: 22000
Grad: Sremska Mitrovica
Država: Serbia
Kontakt osoba: Zoran Martinović
Telefon: +381 22/628-897, +381 22/639-291