OPTIKA PIJALOVIĆ

Ulica: Mula-Mustafe Bašeskije 47
Broj pošte: 71000
Grad: Sarajevo, Stari grad
Država: Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba: Šefik Pijalović
Telefon: +387 33 447 823
Fax: +387 33 447 823