Optika Prizma

Ulica: Partizanski Put 13
Broj pošte: 17500
Grad: Vranje
Država: Serbia
Kontakt osoba: Novica Stojiljković
Telefon: +381 17 42 44 90