Optimal – Oftalmološka Mikrohirurgija

Ulica: 4. Jula bb
Broj pošte: 81000
Grad: Podgorica
Država: Montenegro
Telefon: +382 (0)20 623-402 | +382 (0)20 623- 404