Ordinacija specijaliste oftalmologa Dr. Šehović

Ulica: Hasana Bibera 31
Broj pošte: 71000
Grad: Sarajevo
Država: BiH
Kontakt osoba: dr. Ilvana Šehović
Telefon: +387(0)33 559-300; +387(0)61 218-636