Poliklinika Eurofarm Centar

Ulica: Butmirska Cesta 10, Ilidža
Broj pošte: 72210
Grad: Sarajevo
Država: BiH
Telefon: +387 (0)33 773 032; +387 (0)33 773 020