POLIKLINIKA OKO

Ulica: Bihaćka bb
Broj pošte: 71000
Grad: Sarajevo
Država: Bosna i Hercegovina
Kontakt osoba: dr. Karačić
Telefon: +387 33 715 777
Fax: +387 33 715 776