SPECIJALISTIČKA OFTALMOLOŠKA AMBULANTA DR.VUJOVIĆ

Ulica: Vuka Karadžića 37
Broj pošte: 89000
Grad: Trebinje
Država: BiH
Telefon: +387 59 226-270