Specijalistička oftalmološka ambulanta “PROFI OPTIK”

Ulica: Milana Tepića 9
Broj pošte: 78000
Grad: Banja Luka
Država: BiH
Telefon: +387 51/218-294