SZTR Očna Optika P.D.

Ulica: Preradovićeva 13
Broj pošte: 21205
Grad: Sremski Karlovci
Država: Serbia
Kontakt osoba: Popović Radmila
Telefon: +381 21/883-909