Čak 40% ljudi nosi dotrajale kontaktne leće

Koliko često pacijenti zamjenjuju svoje kontaktne leće? Rezultati novog istraživanja su poražavajući jer čak 40 posto ispitanika nije uopće obraćalo pažnju na rok trajanja leća…

Studija s gotovo dvije tisuće odraslih osoba, korisnika kontaktnih leća iz Kanade je pokazala da 40 posto korisnika ne zamjenjuje svoje kontaktne leće u skladu sa smjernicama proizvođača, prenosi Ordinacija.hr.

Pacijenti su nosili različite vrste leća: 45 posto je upotrebljavalo silikon-hidrogel leće koje treba zamijeniti svaka dva tjedna, 39 posto ispitanika je nosilo leće koje bi trebalo mijenjati jednom mjesečno, a 16 posto je koristilo leće za jednokratnu upotrebu. Njih treba zamjenjivati svakodnevno. No 40 posto korisnika kontaktnih leća se ne pridržava uputa proizvođača o roku trajanja.

Najčešći razlozi presporog mijenjanja leća uključivali su izjave da su “zaboravili kada točno moraju nabaviti nove leće” dok je za druge “ušteda novca najveći razlog zbog kojeg se ne pridržavaju uputstva proizvođača”.

Uz sve to, 9 posto sudionika istraživanja je dobilo upute od svog oftalmologa za nošenje leća duže no što to preporučaju proizvođači.

Ne pridržavanju uputa proizvođača o roku trajanja leća bili su skloniji mlađi sudionici istraživanja.

Preuzeto iz: www.net.hr