Kategorija: ORBITA

DISTIREOIDNA OFTALMOPATIJA

TweetGravesova ili Basedowljeva bolest je autoagresivne etiologije, a karakterizira je trijas: hipertireoza sa difuznom strumom, oftalmopatija i dermatopatija. Ove tri manifestacije ne moraju se pojaviti sve zajedno, zato na nju treba posumnjati čak i onda kad su testovi štitnjače uredni. Naime, u 10-25% slučajeva distiroidne oftalmopatije nema ni kliničkih ni biokenijskih znakova disfunkcije štitnjače.

Saznajte više »