Kategorija: OSTALA OČNA OBOLJENJA

KOLOBOM OKA

TweetKolobom (coloboma) je izraz koji se koristi da se ocijeni da neki dio oka nije kompletan, da nedostaje jedan dio, najčešće kao rezultat nepotpunog formiranja tokom embrionalnog (unutarmateričnog) razvoja. Tako na oku može postojati kolobom kapka, šarenice (irisa), očnog sočiva, žilnice (horioidee) i vidnog živca.

Saznajte više »

GIGANTOCELULARNI ILI TEMPORALNI ARTERITIS

TweetGigantocelularni arteritis je sistemni vaskulitis koji može zahvatiti bilo koju arteriju, no najčešće su to površna temporalna (temporalni arteritis), oftalmička, ili vertebralna arterija. Tipično zahvaća osobe starije od 60 godina.

Saznajte više »

PROGRESIVNA MIOPIJA

TweetU progresivnoj miopiji veličina refrakcijske greške je od -7 D do preko -30 D, pri čemu se greška postupno povećava tj. progredira tokom cijelog života zbog trajnog rasta očne jabučice.

Saznajte više »

POREMEĆAJI KOLORNOG VIDA

TweetPoremećaji kolornog vida mogu se grubo podijeliti na prirođene i stečene. Prirođeni defekti su gotovo uvijek u crveno-zelenom području (nalazimo ih u 8% muškaraca i 0,5% žena, nasljeđuju se najčešće X-recesivno), a stečeni su najčešće u plavo-žutom području i pogađaju oba spola podjednako.

Saznajte više »