Kategorija: REFRAKCIJSKE GREŠKE OKA

SLABOVIDNOST (AMBLIOPIJA)

TweetSlabovidnost ili ambliopija je poremećaj vidnog sustava karakteriziran oslabljenim ili zamućenim vidom u oku koje je inače nomalno. Procijenjuje se da zahvaća 1-5% populacije. Poremećaj je uzrokovan oslabljenim prijenosom ili izostankom prijenosa vidne slike u mozak u periodu disfunkcije oka ili tokom ranog djetinjstva. Ambliopija obično zahvaća jedno oko, no može biti i obostrana (kada […]

Saznajte više »

STRABIZAM (ŠKILJAVOST)

TweetStrabizam ili škiljavost je poremećaj položaja očiju i vidne funkcije kod kojeg nije moguće obje vidne linije istodobno usmjeriti prema točki koja se fiksira. Normalno, kad se gleda neki predmet, slika oba oka simultano pada u točku centralnog vida u oku. Međutim, ako oba oka nisu uravnotežena u svojim pokretima, kao kod škiljavosti, nastaju fenomeni […]

Saznajte više »

ASTIGMATIZAM

TweetAstigmatizam je stanje kod kojeg se svjetlosne zrake ne lome jednako na svim meridijanima oka. U svrhu podjele, definirana su dva zamišljena meridijana oka, okomita jedan na drugi. Naziv astigmatizam je grčkog podrijetla i doslovno znaci “bez točke”.

Saznajte više »

STARAČKA DALEKOVIDNOST (PRESBIOPIJA)

TweetPresbiopija je pojava slabog vida na blizinu koja nastaje između 40. i 45. godine života kada, zbog senilnih promjena i gubitka elasticiteta leće, oslabi akomodacijska snaga očiju. Tada se najbliža točka jasnog vida s maksimumom akomodacije udalji od očiju za više od 33 cm.

Saznajte više »

DALEKOVIDNOST

TweetHipermetropno oko ima slabiju lomnu jakost od normalnoga (refrakcijska hipermetropija), ili je prekratko (aksijalna hipermetropija), pa slika u njemu nastaje iza mrežnice. Nekorigirani hipermetrop mora stalno akomodirati da bi mogao jasno vidjeti. Zato hipermetropi s manjom greškom mogu jasno vidjeti na daljinu. Hipermetropi kod kojih veličina refrakcijske greške nadilazi moć akomodacije nemaju jasan vid ni […]

Saznajte više »

KRATKOVIDNOST (MIOPIJA)

TweetKratkovidnost ili miopija (myopia) je stanje kod kojeg zrake svjetla padaju u fokus ispred mrežnice, umjesto na nju, zbog čega kratkovidni žmire pokušavajući dobiti oštru sliku predmeta. Kratkovidni ljudi udaljene predmete vide zamućene, a na blizu vide relativno dobro. Znak kratkovidnosti je, dakle, nemogućnost jasnog gledanja udaljenih predmeta kao što je TV, kino ekran, ploča […]

Saznajte više »