Horizontalni pokreti očiju poboljšavaju memoriju

Kako poboljšati svoju memoriju jednostavnom i kratkom vježbom očiju… Pokreti lijevog oka aktiviraju desnu moždanu hemisferu i obratno, a prema nedavnom istraživanju, brzim horizantalnim pomicanjem očiju može se postići bolja komunikacija dvije polovice mozga. Andrew Parker i njegovi suradnici na Sveučilištu Manchester Metropolitan u Engleskoj tvrde kako horizontalni pokreti očima u trajanju od tridesetak sekundi mogu poboljšati neposrednu memoriju. U istraživanju je grupa studenata koja je ponavljala takve pokrete 30 sekundi postizala petnaestak posto bolje rezultate u pamćenju riječi od kontrolnih grupa. Za više o temi posjetite: Live Science