Kako vide psi i mačke?

Vlasnici pasa i mačaka najčešće se pitaju koliko dobro njihov ljubimac vidi. Procjena vida svodi se na objektivan pregled životinje i promatranje njihova ponašanja. Oštrina vida je sposobnost oka da jasno raspoznaje predmete blizu i daleko. Ona u pasa čini 20 – 40% oštrine vida čovjeka…
U ljudi oštrina vida određuje se subjektnom metodom  pomoću tabela vida, a kod životinja pregledom  očne pozadine.
Psi i mačke vide binokularno što znači da se prilikom gledanja služe sa oba oka istovremeno. Vidno polje je područje koje možemo obuhvatiti pogledom ako gledamo u jednom smjeru. Psi imaju smještene oči lateralno i njihovo vidno polje je 240°, u mačaka 200°, dok je u ljudi 180°.
Do nedavno se vjerovalo da psi i mačke vide samo crno-bijelo, no najnovija istraživanja pokazuju da životinje ipak vide neke boje. Mogućnost opažanja boje regulirana je postojanjem fotoreceptora na retini. Testovi ponašanja pasa pokazali su da lako razlikuju crvenu od plave boje, ali ih zbunjuje razlika zelene od crvene boje. Životinje prepoznaju objekte oslanjajući se na kontrast i pokrete. Psi i mačke puno su osjetljiviji na jačinu svjetlosti nego ljudi, jer imaju poseban sloj žilnice koji reflektira (odbija) zrake svjetlosti, a naziva se tapetum lucidum.
On omogućava životinjama dobar vid u mraku. Efekt zrcala tapetuma vidi se kao fluorescentni odsjaj. Sve navedene funkcije oka moraju biti razrađene u mozgu da bi se stvorila pravilna slika.
Gornja slika: Ljudski vid
Donja slika: Pasji vid

Preuzeto iz: www.svijetpasa.com