KOLOBOM OKA

Kolobom (coloboma) je izraz koji se koristi da se ocijeni da neki dio oka nije kompletan, da nedostaje jedan dio, najčešće kao rezultat nepotpunog formiranja tokom embrionalnog (unutarmateričnog) razvoja. Tako na oku može postojati kolobom kapka, šarenice (irisa), očnog sočiva, žilnice (horioidee) i vidnog živca.

Kolobom kapka je trouglast nedostatak tkiva kapka, obično smješten u unutrašnjoj polovini gornjeg kapka, nastao kao rezultat nepotpunog zatvaranja fetalnog maksilarnog izdanka.

U slučaju koloboma kapka indicirana je kirurška korekcija, koja može biti odgođena za nekoliko godina, ali i napravljena odmah. U slučaju promjena na rožnici usljed njenog nepotpunog zatvaranja kapcima, potrebno je operaciju uraditi odmah.

Kod koloboma irisa pupila (zjenica) ima oblik ključaonice. Tada govorimo o “mačijem oku”.

Kolobom dubljih dijelova oka je obično smješten u donjem dijelu oka i ako se odnosi na makulu ili vidni živac, može znatno umanjivati vid.

Kolobom je često udružen sa drugim poremećajima, u okviru takozvanog CHARGE sindroma gdje su uz oko zahvaćeni i srce, hipoplazija genitalija i mentalna retardacija. U tom slučaju se radi o genetskom poremećaju.

Liječenje:

Kiruruška rekonstrukcija dio oka koji nedostaje