LUKSACIJE I SUBLUKSACIJE LEĆE

Kad leća izgubi potporu, koju joj daju zonularne niti, ona se premjesti ili u prednju očnu sobicu ili straga u staklovinu, gdje se može slobodno kretati.

Ako su zonularne niti i dalje pričvrščene, dolazi do subluksacije – djelomično pomicanje leće. Leća se vidi u obliku kapi, a šarenica drhti jer nema potporu iza sebe. Ona gubi moć akomodacije i opstaje hipermetropna. Svaka leća koja je luksirana je zamućena.

Uzroci:

Trauma, aniridija, Marfanov sindrom, homocistinurija

Liječenje:

Ispravljanje optičkih mana lećama.