POSEBNI NAČINI OFTALMOLOŠKE TERAPIJE

Subkonjunktivalna terapija

Subkonjunktivalno se daju antibiotici, midrijatik atropin, (midijatički koktel= atropin + adrenalin + ksilokain), te antibiotici i steroidi kod iridociklitisa i ulkusa rožnice. Autohema je subkonjunktivalno ubrizgavanje krvi uzete iz pacijentove vene. Sve češće se umjesto pune krvi koristi pacijentov serum. Primjenjuje se kod torpidnih ulkusa i velikih oštećenja rožnice jer ubrzava zarastanje i jača lokalnu obranu.

Retrobulbarna i parabulbarna terapija

Tako se daju lokalni anestetici prije operacija prednjeg segmenta, te deksametazon kod retrobulbarnog neuritisa.

Intravitrealna terapija

Daje se kao samostalna terapija, ili u sklopu vitrektomije. Intravitrealno se primjenjuju inhibitori faktora rasta endotela (VEGF) kod neovaskularizacije žilnice i nekih slučajeva teške proliferativne dijabetičke retinopatije. Također se tako daju i steroidi kod teških uveitisa i edema makule, te antibiotici kod endoftalmitisa. Poseban oblik intravitrealne terapije su intravitrealni implantati antivirusnih lijekova za liječenje citomegalovirusnog retinitisa.