A-B optika

Ulica: Furićevo 90
Broj pošte: 51216
Grad: Viškovo
Županija: Primorsko-goranska
Država: Croatia
Kontakt osoba: dr. TAJANA ABRAMOVIĆ-KANDŽIJA
Telefon: +385 51 257 585
Fax: +385 51 257 650