City Optik (Siti Optik)

Ulica: TC Beverli Hils, Nisko Prizemje Lok.23
Broj pošte: 1000
Grad: Skopje
Država: Macedonia
Telefon: 00389 2 3237510