Nova Optika

Ulica: Marsal Tito 71
Broj pošte: 6330
Grad: Struga
Država: Macedonia
Telefon: 00389 46 789022