OPTIKA BETI

Ulica: Bulevardi Zogu I
Broj pošte: 1000
Grad: Tirana
Država: Albania
Telefon: 00355 4 2258 078