OPTIKA CAJS

Ulica: Ilindeska 6
Broj pošte: 1430
Grad: Kavadarci
Država: Macedonia
Telefon: 00389 43 413 888