Optika Center

Ulica: rr. deshmoret e kombit përballë bankes BKT
Broj pošte: 50000
Grad: Ferizaj
Država: Kosovo