Optika Dr. Saska

Ulica: General Mihajlo Apostolski
Broj pošte: 2000
Grad: Štip
Država: Macedonia