Optika Imperijal

Ulica: Zegljane 20-b
Broj pošte: 1000
Grad: Skopje
Država: Macedonia
Telefon: 00389 2 2533650
Fax: 00389 2 2521654