Optika Marija

Ulica: Kej 19-ti Septemvri 70-b
Broj pošte: 7500
Grad: Prilep
Država: Macedonia
Telefon: 00389 48 419541
Fax: 00389 48 419541