Optika Omega

Ulica: 7-mi Noemvri
Broj pošte: 7550
Grad: Gevgelija
Županija: ¸
Država: Macedonia
Telefon: +389 78 443 550