OPTIKA PAKAI

Ulica: Ul. Dante Alighierija
Broj pošte: 52470
Grad: Umag
Županija: Istarska
Država: Croatia
Kontakt osoba: Sanja Pakai
Telefon: +385 52 743 207