Optika Prim

Ulica: Alžbetina 667/26
Broj pošte: 040 01
Grad: Košice
Država: Slovakia
Telefon: 00421 55/622 23 32