Optika Retina

Ulica: Braka Miladinovi 166
Broj pošte: 1200
Grad: Tetovo
Država: Macedonia
Telefon: 00389 44 340219