Optika Shiroka

Ulica: Ilaz Kodra
Broj pošte: 10000
Grad: Prishtina
Država: Kosovo
Telefon: +381 38 553378